Toiminnassa kehittyminen –kuinka olla parempi vuokranantaja?

Vuokralaisen ja vuokranantajan kommunikointi on aina ensiarvoisen tärkeää. Tässä auttaa se, että kummatkin ovat samalla viivalla siitä, mikä kuuluu kenenkin vastuulle. Vuokranantajalla on asunnon omistajana suuri vastuu siihen liittyvistä asioista, mutta mitkä vastuut ja oikeudet taas kuuluvat vuokralaiselle? Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimmät vuokralaisen vastuut ja oikeudet, jotka saattavat myös joskus jäädä huomiotta.

Vuokralaisen vastuut

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on toki vuokran maksaminen ajallaan. Vuokran maksu on sentään koko asumisen peruste ja vuokratoiminnan ydin. Vuokralaisen vastuulla on myös kiinteistön asianmukainen hoitaminen ja huolenpito. Vuokralaisen, tai hänen vieraansa, aiheuttamista vahingosta vastaa vuokralainen itse

Vuokralaisen vastuut sisältävät myös ilmoitusvelvollisuuden. Mikäli asunnossa, tai muualla kiinteistössä havaitaan jotakin vikoja, tai puutteita. Hyvään vuokratapaan kuuluu myös vahingoista ilmoittaminen saman tien: jos vaikka lattiaan tulee naarmu, on asiasta hyvä kertoa heti, eikä vasta asunnon lopputarkastuksessa.

Vuokralaisen velvollisuutena on myös ottaa kiinteistön muut asukkaat huomioon. Vuokralaisen oikeus käyttää asuntoa kotinaan pysyy niin kauan voimassa, kunhan siitä ei aiheudu muille osapuolille häiriötä. Varsinkin kerrostaloissa kiistellään usein häiriötilanteista naapureiden kanssa, jolloin esimerkiksi toistuva melu saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa jopa vuokrasuhteen päättymisen. Muiden huomioon ottaminen näkyy myös yleisten tilojen ja esimerkiksi jätehuoneen asianmukaisessa käytössä,

Kunnossapitotyöt

Varsinkin pidemmässä vuokrasuhteessa kunnostustyöt tulevat ennen pitkää aiheellisiksi. Asunnon kunnollinen siivoaminen ja ylläpito kuuluu käytännössä kunnostukseen, sillä asianmukaisesti tehtynä asunnon pinnat ja irtaimisto pysyy hyvässä kunnossa.

Asunnossa on myös aina monia säännöllisesti tehtäviä toimenpiteitä, jotka ovat asukkaan vastuulla. Kenties tärkeimmät vuokralaisen vastuut liittyvät ilmanvaihtoon: Poistoventtiilit vaativat säännöllistä puhdistusta, mutta koska ne usein sijaitsevat vaikeasti saavutettavissa paikoissa, saattaa niiden puhdistaminen unohtua pidemmäksikin aikaa. Puhdistus on hyvä tehdä muutaman kerran vuodessa. Monesta venttiilistä löytyy säätöominaisuus, mutta sitä ei saisi ikinä täysin sulkea, tai muutoin tukkia. Tällä voidaan aiheuttaa ongelmia jopa koko rakennuksen ilmanvaihtoon, jolla voi olla ikäviä seurauksia. Ilmanvaihdon toimivuus kannattaa myös testata pari kertaa vuodessa. Siihen käy helppo talouspaperiniksi: jos venttiili pitää sen eteen laitetun talouspaperin palan paikallaan on ilmanvaihto kunnossa. Jos paperi putoaa, saattaa ilmanvaihdon voimakkuudessa olla ongelmia.

Liesituuletin löytyy myös perusvarusteena useimmasta suomalaisesta keittiöstä. Liesituuletin ei toimi pelkästään ilmanvaihdon avustajana, mutta myös helpottaa keittiön kunnossapitoa estämällä rasvan pinttymistä eri pinnoille. Liesituulettimen rasvasuodattimet tulee puhdistaa, paitsi sen toiminnan varmistamiseksi, mutta myös turvallisuuden takia. Puhdistamattomat rasvasuodattimet ovat nimittäin merkittävä tulipaloriski.

Mikäli taloon sisältyy piha-alue, joka on vuokralaisen omassa käytössä, kuuluu vuokralaiselle myös sen kunnossapito. Vuokralaiselta ei edellytetä mestarillista puutarhanhoitotaitoa, vaan pikemminkin kyse on ylläpidosta ja siisteydestä. Tällä on suora vaikutus tuholaisten esiintymiseen sekä paloturvallisuuteen.

Vuokralaisen kanssa kannattaa keskustella heti vuokrasuhteen aluksi ja muistuttaa, millaiset kunnostustyöt kuuluvat vuokralaiselle. Asia kannattaa alusta asti esittää oikeassa mielessä: sen sijaan, että vuokralainen käsittää asunnon ylläpidon vuokranantajalle tehtävänä palveluksena, olisi hyvä tuoda esille se, että asianmukaisella kunnostuksella vuokralainen vaikuttaa itse suoraan omaan asumisturvallisuuteensa ja -viihtyvyyteensä.

Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisen kaikkein selkein oikeus liittyy asunnon hallussapitoon. Vuokrasuhde perustuu oikeuteen asua toisen tahon omistamassa asunnossa maksettua vuokrasummaa vastaan. Vuokranantajan kannattaa aina muistaa, että kyseessä on vuokralaisen koti, johon sovelletaan lakia kotirauhasta, eikä asunnossa voi esimerkiksi käydä ilman lupaa omilla avaimilla. Vuokralaisella on toki velvollisuus tarvittaessa päästää vuokranantaja asuntoon, mutta tästä tulee toki sopia etukäteen

Asunnon jakaminen

Moni aloitteleva vuokranantaja ei välttämättä tiedä, että vuokralaisella on myös tietyissä tilanteissa lain mukaan oikeus jakaa, tai siirtää asumisoikeutensa toisille ihmisille. Yleisin syy tälle on parisuhteen muodostaminen.

Vuokralaisen puoliso saa muuttaa vuokra-asuntoon asumaan ilman, että tästä tehdään erillistä vuokrasopimusta. Jos kyseessä on avoliitto, osapuolten juridiset oikeudet ovat käytännössä kovin löyhät, mutta päävuokralaisen ja puolison avoliitto on perusteltu syy antaa puolison asua tämän asunnossa. Vaikka erillistä vuokrasopimusta ei ole, on avopuoliso silti päävuokralaisen tapaan velvollinen maksamaan vuokraa niin kauan, kun on asunnossa kirjoilla. Vuokranantajalle tulisi myös aina ilmoittaa muutosta, tai mahdollisesta poismuutosta, sillä jälkimmäisessä tilanteessa avopuolison vuokranmaksuvelvollisuus säilyy entisellään, jos muutosta ei ilmoiteta. Jos pariskunta on muuttanut asuntoon yhdessä, toinen pariskunnan osapuolista voi joko olla päävuokralainen, tai kumpikin voidaan kirjoittaa sopimuksessa erikseen vuokrasuhteeseen vuokraisännän kanssa.

Vuokralaisella on myös oikeus alivuokrata asuntonsa toiselle henkilölle, eikä tähän tarvita erikseen vuokranantajan lupaa. Alivuokrasuhteessa päävuokralaisen tulee myös itse asua asunnossa ja siitä edelleen vuokrattu osa ei saa olla suurempi, kuin 50% asunnon kokonaispinta-alasta. Yksiöihin ei voi lain mukaan solmia alivuokralaisuussuhteita.

Väliaikainen luovuttaminen

Alivuokralaisuusuhteessa päävuokralainen jakaa asunnon vuokralaisensa kanssa, mutta saako vuokralainen luovuttaa asunnon toiselle asukkaalle kokonaan? Joskus vuokralaisen elämäntilanne voi vaihtua ja asunnon väliaikainen luovuttaminen saattaa tulla kyseeseen.

Jos vuokralainen muuttaa pois tilapäisesti niin, että poismuuton väliaikaisuus on ennalta tiedossa, ei häntä tietyissä tapauksissa voi velvoittaa antamaan vuokra-asuntoaan pois. Jos vuokralainen joutuu esimerkiksi töiden, tai opintojen vuoksi asumaan tilapäisesti toisella paikkakunnalla, on hänellä oikeus luovuttaa asunto toisen asukkaan käyttöön. Tästä muutosta tulee kuitenkin ilmoittaa vuokranantajalle hyvissä ajoin. Ratkaisu on kuitenkin perustavanlaatuisesti väliaikainen, joten sitä ei voi jatkaa loputtomiin. Ylärajaksi väliaikaisen luovutuksen kestoksi on asetettu kaksi vuotta.

Vuokranalaisen vastuut ja oikeudet, muistettavaa

Vuokralaisen kanssa kannataa käydä läpi eri vastuualueet, mutta samalla myös muistaa mitä erityisoikeuksia vuokralaisella on

  • Lain mukaiset vastuut ja oikeudet saattavat olla laajempia, kuin yleisesti luullaan
  • Tietyt kunnostustyöt kuuluvat vuokralaiselle
  • Vuokranantaja ei välttämättä pääse vaikuttamaan siihen kuka asunnossa asuu

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON