Mitä kuluja vuokranantaja saa vähentää takuuvuokrasta?

Muuttaminen voi jo valmiiksi olla stressaavaa, joten et halua joutua miettimään vuokravakuutesi kohtaloa. Paras keino varmistaa vuokravakuuden takaisin saaminen on asunnon jättäminen hyvään kuntoon. Täyttä vuokravakuutta ei kuitenkaan aina saa takaisin, joten on hyvä olla tietoinen tilanteista, milloin vuokranantaja saattaa vähentää takuuvuokrasta erinäisiä kuluja. Tässä on lyhyt opas yleisimpiin syihin, joiden perusteella vähennys vakuudesta voidaan tehdä

Maksamattomat vuokrat, tai muut laskut

Yksi tärkeimpiä syitä vuokravakuuden perimiselle on vuokranmaksun varmistaminen. Jos et ole maksanut vuokriasi, tai muita vuokrasuhteeseen mahdollisesti kuuluvia laskuja ajallaan, saa vuokranantaja vähentää takuuvuokrasta niitä vastaavan osan. Vuokravakuus vastaa yleensä kahden kuukauden vuokraa, mutta tämä ei kuitenkaan ole lupa olla suorittamatta maksujaan viimeisten kuukausien osalta, ellei näin ole erikseen sovittu, sillä vuokranmaksuvelvoite on silti olemassa. Periaatteena on se, että palautettavasta vuokravakuudesta vähennettäisiin rahaa vain poikkeustilanteissa.

Muutokset asuntoon

Asuntoon tehtävistä muutoksista tulee aina neuvotella erikseen vuokranantantajan kanssa. Yleisin keskustelunaihe on pienet muutokset, kuten seinien maalaaminen. Suurempiin remontteihin vuokralaiset harvoin haluavat omalla rahallaan ryhtyä.

Useimmissa vuokrasopimuksissa määritellään erikseen, että asunto tulee luovuttaa siinä kunnossa, missä se on ollut vuokraushetkellä. Vaikka räikeäksi maalatut seinät aikoisikin palauttaa lähtiessä takaisin valkoiseksi, tulisi hyvän vuokratavan mukaan kaikista kunnostuksista neuvotella omistajan kanssa.

Vuokralainen saa vapaasti naulata, tai porata asunnon seiniin reikiä, sillä tämä katsotaan asunnon normaaliksi käytöksi, eikä näin kuulu remonttien, tai kunnostustöiden piiriin. Poikkeuksena tässä vain tilanne, jossa reikien teko on erikseen kielletty vuokrasopimuksessa. Jos reikiä ei saa porata, kannattaa vuokranantajan varustaa asunto erillisillä talukiskoilla, jolloin sienille voi silti ripustaa asioita, ilman että niihin tehdään reikiä,  

Loppusiivous

Ennen poismuuttoaan, vuokralaisen tulee suorittaa asunnossa perusteellinen loppusiivous. Siivouksessa ei kannata laiskotella, sillä tämä voi koitua myöhemmin kalliiksi. Vuokranantaja todennäköisesti siivouttaa asunnon ammattilaisella, ja vähentää takuuvuokrasta siivouksen hinnan, mikäli asunto on jätetty epäsiistiin kuntoon.

Mikäli moppi, tai rätti ei pysy hyvin kädessä, mikään ei myöskään estä sinua maksamasta asunnon siivouksesta ammattilaiselle, Monet siivousalan yritykset tarjoavat palveluita asuntojen perusteelliseen loppusiivoukseen.

Ulkoalueet

Jos kiinteistöön kuuluu piha-alue, joka on vuokra-asunnon omassa käytössä, on vuokralainen silloin vastuussa, myös sen ylläpidosta. Tämä ei siis tarkoita naapuruston kauneimman puutarhan luomista, vaan lähinnä olemassa olevien kasvien hyvinvoinnista huolehtimista, ruohonleikkuuta, lumenluomista, pensasaitojen leikkuuta ja monta muuta pientä hommaa.

Perimmäisin tarkoitus puutarhan ylläpidossa on estetiikan lisäksi vesivahinkojen, sekä tuholaisten lisääntymisen estäminen, ja paloturvallisuus. Paloturvallisuus koskee erityisesti hoitotöistä aiheutuneen jätteen asianmukaista hävittämistä, sekä varastojen ja muiden säilytystilojen pitämistä siistinä.

Asunnon luonnollinen kuluminen

Asunto on vuokralaiselle koti, joten siellä ei toki tarvitse käyttäytyä, kuin museossa. Tiettyä kulumista ja elämisen jälkiä tulee väistämättä jokaiseen asuttuun asuntoon. Näiden määritelmässä on kuitenkin ihmisten mielissä suuria eroja, ja näistä johtuu useimmat vuokravakuuteen liittyvät kiistat.

Asunnon normaalin kulumisen esimerkkejä ovat vaikka tummentumat vuosia käytössä olleessa uunissa tai liedessä, joita ei saa pois normaalilla puhdistuksella. Minkään kodinkoneen ei voi olettaa pitkän käytön jälkeen olevan kuin upouusi. Tahallisen huolimattomuuden jäljet, tai siivoamatta jättäminen voidaan tosin vähentää takuusta. Lattiaan jääneet sängynjalkojen painaumat ovat myös täysin normaalia kulumista, mutta esimerkiksi huonekalujen raahaamisesta, tai vaikka esineen putoamisesta aiheutunut jälki taas ei kuulu tähän luokitteluun.

Vuokralainen on vastuussa kaikesta asunnossa huolimattomuuden, tai tahallisuuden seurauksena aiheutetusta vahingosta, oli kyseessä sitten vuokralaisen vieras, lapsi, tai lemmikkieläin. Esimerkiksi koiran järsimät ovenkarmit eivät kuulu normaaliin kulumiseen, vaikka kyseessä voisikin katsoa olevan koiralle luontainen käytös. Myös lasten aiheuttamat vahingot voidaan joidenkin asukkaiden luokittelun mukaan katsoa kuuluvaksi normaaliin elämään, mutta niiden korjaus menee kuitenkin vuokralaisen piikkiin. Vuokralaisen kannattaa siis aina olla perillä siitä, miten eri vahinkoja luokitellaan.

Vuokravakuuden palauttaminen

Vuokrasuhteen päättyessä, tulisi vuokravakuus palauttaa viipymättä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että heti, kun avaimet on luovutettu ja asunnon kunto todettu hyväksi, ei vuokranantajalla ole mitään syytä, tai oikeutta pitää tätä rahamäärää itsellään, joten se tulee antaa takaisin vuokralaiselle niin pian, kuin mahdollista.

Jos vuokravakuudesta on vähennettävä tietty summa, annetaan vuokranantajalle aikaa määrittää vahinkojen laajuus ja niistä koituvat kulut. Tämäkin aika on pidettävä niin lyhyenä, kuin mahdollista. Jos vähennys vakuudesta joudutaan tekemään, tulee sen syy ilmoittaa etukäteen ja varautua esittämään korjauksista niihin vaaditun rahamäärän todistava kuitti. 

Vuokravakuus: Tärkeää muistettavaa

Paras keino varmistaa se, että saat rahasi takaisin, on jättää vuokra-asunto hyvään kuntoon, varmista

Tässä vielä muistilista vuokravakuuteen liittyvistä yksityiskohdista

  • Tee aina vikalista. Muuten asunnosta löytyviä vikoja ei voi todistaa ennalta aiheutetuiksi
  • Maksa jäljellejääneet vuokrat ja muut maksut.  
  • Suorita kunnollinen loppusiivous asunnosta lähtiessäsi
  • Jos syytä vuokravakuudesta veloittamiseen ei ole, tulee vuokranantajan palauttaa se vuokralaiselle viipymättä vuokrasuhteen päätyttyä
  • Huomioi normaalin kulumisen ja muiden vahinkojen ero

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON