Milloin muutokset vuokrasopimukseen ovat mahdollisia?

Yleisesti ottaen, vuokrasopimuksen yksityiskohtien voi olettaa pitävän paikkansa, kunnes sopimus päättyy. Täten vuokrasopimuksen muuttaminen ei ole välttämättä kovin helppo tehtävä. Yhdellä osapuolella ei ole mitään keinoa pakottaa näitä muutoksia läpi, noudattamalla silti asiaankuuluvia säännöksiä. Vuokrasopimuksen muutoksista on sen sijaan sovittava osapuolten välillä. Näissä tilanteissa voidaan laatia joko kokonaan uusi sopimus, tai alkuperäistä sopimusta voidaan muuttaa. Suulliset sopimukset ovat Suomen lain mukaan päteviä, mutta niitä on käytännössä mahdoton todistaa. Tästä syystä kaikista sopimuksista tulee aina tehdä kirjallinen versio allekirjoituksineen.

Muutokset vuokrasopimukseen vuokranantajan aloitteesta

Vuokranantajilla voi olla useita eri syitä halua muuttaa vuokrasopimusta, eikä heillä kaikilla ole tekemistä vuokralaisen itsensä kanssa. Nämä syyt voivat johtua joko taloudellisista tai henkilökohtaisista syistä.

Joskus vuokranantaja saattaa haluta nostaa vuokraa. Tämä on luultavasti yleisin syy haluta muuttaa sopimusta, mutta se ei välttämättä käy kovin helposti. Vuokralaisen ei nimittöin tarvitse suostua perusteettomiin vuokran korotuksiin. Sen sijaan, että heräät vuosien päästä siihen, että pyytämäsi vuokra on liian alhainen, kannattaa korotusperuste kirjata alusta asti sopimukseen. Yleisin vuokran korotusperuste on sen sitominen indeksiin. Löydät lisätietoa vuokran korotuksesta täällä

Vuokraa ei myöskään tarvitse maksaa rahana. Vuokra on mahdollista suorittaa rahaa vastaavana työllisenä suoritteena. Tällainen maksukeino saattaa olla vuokranmaksutapana esimerkiksi perheenjäsenten, tai sukulaisten välisessä vuokrasopimuksessa. Tämäntyyppinen maksukeinon muutos tulisi silti aina merkitä sopimukseen, sillä jos osapuolten välillä tulee aiheesta kiistaa, tulee kaikesta tehdystä työstä olla asiaankuuluvat paperityöt tehtynä.

Muutokset vuokrasopimukseen vuokralaisen aloitteesta

Aivan kuten vuokranantajalla, myös vuokralaisella voi olla muutama erilainen syy vuokrasopimuksen muuttamiseen.

Tässä on yleisimpiä syitä siihen, miksi vuokralaiset jotka haluavat tehdä muutoksia alkuperäiseen vuokrasopimukseen.

  • Toisen henkilön lisääminen vuokrasopimukseen. Asukas saattaa haluta muuttaa yhteen puolisonsa kanssa, tai kutsua asuntoonsa kämppiksen, jolloin vuokrasopimukseen saattaa tulla ajankohtaiseksi lisätä uusi nimi. Vuokranantajan tulee kuitenkin pitää mielessä, että asukas voi sopia alivuokralaisuussuhteen toisen henkilön kanssa ilman vuokranantajan lupaa, ellei sopimuksessa ole erikseen tätä kielletty. Tällöin alivuokralaisen käytössä oleva osuus asunnossa tulee olla enintään 50%. Mitä tulee puolison muuttamiseen, siihen vuokralaisella on täysi oikeus. Vuokralaisen avo- tai aviopuoliso saa muuttaa puolisonsa vuokra-asuntoon ilman vuokrasopimusta, eikä tätä katsota alivuokralaisuussuhteeksi. Vuokranantajalta ei siis tarvitse edes pyytää tähän lupaa, vaikkakin aiheesta ilmoittaminen kuuluu hyvään vuokratapaan.
  • Vuokralainen haluaa lopettaa vuokrasuhteen ennen sen ensimmäistä sallittua päättymispäivää. Toistaiseksi voimassaolevaan vuokrasopimukseen on tapana kirjata ensimmäöinen mahdollinen irtisanomispäivä. Tämä päivä on yleensä 12 kuukautta sopimuksen alkamisesta. Ideana tässä on yksinkertaisesti se, ettei vuokranantaja joudu samantien etsimään uutta vuokralaista. Joskus elämä vie eri suuntaan, kuin mitä on suunniteltu ja vuokralainen saattaakin joutua lähtemään asunnosta aioittua aiemmin. Näissä tilanteissa on täysin neuvoteltavissa, voiko sopimuksen lopettaa etukäteen. Vuokranantajan ei siis kuitenkaan tarvitse tähän suostua, sillä se tarkoittaisi alkuperäisen sopimuksen muuttamista. Joskus sopimukseen on kirjattu erillinen maksu, jonka vuokralainen on velkaa vuokranantajalle, jos sopimus loppuu etuajassa. Vuokralainen voi myös yrittää löytää tilalleen uuden vuokralaisen, joka säästää tämän vaivan vuokranantajalta.
  • Vuokrasuhteen siirto toiselle henkilölle. Joskus vuokralaisen muuttaessa hänellä saattaa olla jo seuraava asukas tiedossa, jonka nimiin sopimus voidaan siirtää. Oli kyse sitten edellisen kohdan kaltaisesta tilanteesta, jossa vuokralainen haluaa muuttaa etuajassa, tai täysin sallitusta sopimuksen irtisanomisesta, tulisi uuden vuokralaisen kanssa tehdä uusi, samanalainen sopimus, sillä tämä hoituu samalla vaivalla.

Mitä jos vain yksi vuokralaisista päättää sopimuksen?

Vuokrasopimuksen päättyessä tulevat ajankohtaisiksi tietyt toimenpiteet, jotka tehdään ennen asukkaan poismuuttoa, tai sen yhteydessä. Mutta entä jos vuokralaisista vain yksi muuttaa pois ja toinen/muut jäävät asuntoon asumaan?

Kyseisen henkilön nimi poistetaan vuokrasopimuksesta ja asuntoo jäävein asukkaiden sopimus jää siis edelleen voimaan. Näissä tilanteissa tulee silti tehdä asunnossa jonkin asteinen lopputarkastus, varsinkin kyseisen vuokralaisen huoneessa, sillä sieltä löytyvien mahdollisten vahinkojen voi todennäköisimmin olettaa johtuvan hänen toimistaan. Vuokrasuhteen päätyttyä tulee myös tarkistaa onko jäljellä mitään maksamattomia laskuja, sekä palauttaa kyseisen henkilön osuus vuokravakuudesta, josta on tarpeen mukaan vähennetty aiheutuneiden vahinkojen osuus.

Vinkkejä

Vuokrasopimuksen muutosten tekeminen voi olla stressaavaa sekä vuokranantajalle, että vuokralaisille. Tee asiat mahdollisimman helpoiksi noudattamalla näitä vinkkejä: s:

  • Kommunikoi asioista kunnolla mieluiten ennemmin kuin myöhemmin, älä laita ongelmia taka-alalle.
  • Ole yhteistyöhaluinen – todistamalla haluavasi työskennellä vuokralaisen tai vuokranantajan kanssa, teet koko prosessista miellyttävämmän
  • Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi – sekä vuokralaisten että vuokranantajien tulisi tietää mitä heiltä laillisesti vaaditaan.

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON