Vuokran tarkistus: milloin vuokraa on syytä muuttaa?

Vuokran suuruuden määrittäminen on yksi ensimmäisiä tehtäviä vuokratoimintaa aloittaessa. Vuokran suuruus määräytyy monesti alueen keskivuokran mukaan, mutta asunnon kunto, varustelu ja monet muut asiat vaikuttavat myös lopullisen vuokran määrään. Vuokra ei kuitenkaan pysy samana vuodesta toiseen, joten milloin vuokran tarkistus tulee ajankohtaiseksi? Tässä pikaoppaamme vuokran tarkistamisesta.

Miksi vuokraa on syytä tarkistaa?

Vuokrataso määräytyy samojen kriteerien mukaan, kuin mikä tahansa hintataso. Kulutushyödykkeiden hinnat eivät pysy vuodesta toiseen samana, vaan tilanne elää jatkuvasti. Varsinkin, jos kyseessä on pitkäaikainen vuokrasuhde, saattaa tarkistamattomasta vuokrasta jäädä paljon tuottoa saamatta. Vuokrat saattavat muuttua alueella nopeastikin, jos sen profiili muuttuu, eli tarkistus voi tulla ajankohtaisesti jo lyhyemmissäkin vuokrasuhteissa. Huomaathan, että vuokraa ei kuitenkaan voi sattumanvaraisesti korottaa perustuen alueen profiilin, tai esimerkiksi yhtiövastikkeen nousun takia. Vuokran tarkistusta koskee tietty määrä sääntöjä, joita tulisi noudattaa.

Miten vuokran tarkistus toimii?

Vuokrankorotus on normaali toimenpide, mutta siitä kannattaa olla vuokralaisen kanssa selvät sävelet alusta asti. Tämä kannattaa siis kirjata jo vuokrasopimukseen.

Yleisin tapa perustella vuokrantarkistus on elinkustannusindeksiin sitominen. Tällöin vuokran suuruus ja sallittu korotussumma on aina selkeä, eikä vaadi sen kummempaa perustelua. Tämä tulee siis erikseen kirjata sopimukseen. Tässä kannattaa pitää mielessä, että indeksin mukaan tarkistettu vuokra voi myös mahdollisesti laskea, eli jokainen tarkistus ei siis välttämättä ole vuokranantajalle mieluinen. Käytännössä tämän voi estää mainitsemalla sopimuksessa mahdollisuuden vuokra korottamisesta, ei tarkistuksesta.
Myös prosenttikorotus on mahdollinen. Tällöin vuokrasopimuksessa mainitaan vuokran korotuksen maksimimäärä prosentteina. Korotus on yleensä sovittu 0-4% suuruiseksi per tarkistus.

Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia euromääräisestä korotuksesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vuokra nousee joka tarkistuskauden aikana tietyn ennalta määrätyn summan.

Mikä on vuokran tarkistuksen aikataulu?

Vuokrantarkistus on yleensä tapana tehdä kerran vuodessa. Tämä yleensä takaa vuokran hinnan pysymisen järkevällä tasolla ja samalla ei tuota liian suuria yllätyksiä vuokralaiselle. Vuokrasopimus on myös yleensä tapana tehdä 12kk jatkuvaksi, joten tämä sopii myös vuoden välin tehtävään tarkastukseen. Vuokran tarkistusajankohtakin tulee luonnollisesti tarkentaa jo vuokrasopimuksessa.
Vuokran tarkistuksen ajankohta on siis tässä tapauksessa jo vuokralaisen tiedossa etukäteen, mutta uudesta vuokran määrästä tulee silti aina tehdä erikseen ilmoitus. Vuokran tarkistaminen tulee antaa vuokralaisen tietoon hyvissä ajon, mieluiten vähintään kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa. Vuokrankorotus tulee antaa tiedoksi vuokralaiselle kirjallisessa muodossa.

Entä, jos korotuksesta ei ole sovittu?

Mikäli vuokran korotuksesta ei ole mainintaa vuokrasopimuksessa, voi sitä silti joissain tapauksissa korottaa. Tässä tapauksessa kyseessä on enemmänkin neuvottelu, kuin ilmoitusasia. Tällaisiin korotuksiin selkeimmät syyt ovat esimerkiksi asunnossa tehdyt merkittävät kunnostustyöt, tai remontit, jotka perustellusti nostavat vuokran määrää.

Vuokran korotuksesta voi myös neuvotella, jos vuokranantaja kokee sen muutoin tarpeelliseksi. Korotuksesta on näissä tilanteissa hyvä alkaa neuvotelemaan ajoissa, mieluiten useita kuukausia etukäteen. Vuokralaiselle vuokrankorotus saattaa tulla täytenä yllätyksenä, jos siitä ei ole mitään mainintaa sopimuksessa. Tässä kannattaa taas asettaa itsensä vuokralaisen asemaan ja miettiä miten toivoisi itsensä kanssa toimittavan.

Mikäli vuokralainen kieltäytyy vuokran korotuksesta, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus ja tarjoa mahdollisuutta uuden sopimuksen tekemiselle uudella vuokralla. Tässäkin tulee noudattaa kohtuullisen pitkää ilmoitusaikaa ja antaa vuokralaiselle mahdollisuus valmistautua uuteen tilanteeseen.

Kannattaako vuokraa korottaa?

On helppo mieltää vuokrankorotus vuokranantajan kannalta hyvänä asiana. Lisää vuokratuottoa ja vastinetta tärkeälle sijoitukselle. Kuitenkin mielessä kannattaa aina pitää vuokrasuhteen toinen osapuoli, eli vuokralainen.
Vuokran määrä on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jonka mukaan vuokralainen valitsee itselleen sopivan vuokra-asunnon. Vuokran määrä monesti tulee muttumaan, mutta tätä ei välttämättä edes ajatella asunnon vuokraushetkellä. Varsinkin suurissa kaupungeissa moni elää jo sietokykynsä rajoilla suurten vuokrakustannusten vuoksi, joten vuokran korotus saattaa saada vuokralaisen päättämään vuokrasuhteen. Vuokranantaja saattaa siis tahtomattaan ajaa mahdollisesti ajaa asukkaan pois vuokrasuhteesta, joka olisi muuten saattanut olla pitkäaikainen.

Mikäli et löydä asuntoon uutta vuokralaista heti, tulevat tyhjästä asunnosta aiheutuvat ja menetetyt vuokrat paljon kalliimmaksi, kuin pieni vuokrankorotus olisi tuonut lisätuloja. Vaikka vuokra ei myöskään nousisi vuokralaisen näkökulmasta liikaa, saatetaan vuokran korottamista silti pitää röyhkeänä, varsinkin jos sitä ei ole kirjattu sopimukseen. Korottamisessa kannattaa siis miettiä eri vaihtoehtojen mahdolliset seuraukset.

Vuokran tarkistaminen: tärkeää muistettavaa

Vuokran tarkistaminen on normaali toimenpide, mutta väärin tehtynä, siitä voi tulla ikäviä seurauksia. Muista nämä kohdat pohdiskellessasi vuokran korottamista.

  • Vuokran tarkistaminen, ja sen ehto, kannattaa mainita selkeästi vuokrasopimuksessa
  • Mikäli tarkistuksesta ei ole sovittu, sitä ei voi tehdä yksipuolisella ilmoituksella
  • Vuokrankorotus saataa tulla kalliimmaksi, kun sen aiottu tuotto, mikäli vuokralainen päättää sen seurauksena irtisanoa vuokrasopimuksen
  • Korotuksesta tulee aina ilmoittaa hyvissä ajoin

Lisää aiheesta

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON