Kiistat vuokra-asunnosta - kuinka sinun tulee toimia

Niin kuin kaikissa elämän osa-alueissa, myös vuokraustoiminnassa ei voida välttyä ajoittaisilta kiistoilta. Kiistat vuokra-asunnosta voidaan yleensä nopeasti, mutta joskus asiassa tulee turvautua ulkopuoliseen apuun. Tämä artikkeli opastaa sinua aiheessa eteenpäin.

Mistä kiistat johtuvat?

Yleisin kiistan aihe on jonkinasteinen rahasotku, jonka vastuusta osapuolilla on eri mielipide. Asian ratkaisemisessa auttaa aina huoneenvuokralaki, sekä vuokrasopimuksessa sovitut yksityiskohdat. Kiistatilannetta kannatta lähestyä alusta asti sovittelevasti, mutta varmasti. Omia puoliaan tulee pitää, mutta on kaikkien osapuolien edun mukaista, ettei lähdetä alusta asti lähestymään kiistaa, kuin suurta taistelua. Vuokranantajana sinun tulee myös olla aina perillä kaikista velvollisuuksista ja oikeuksista, joita kummallakin osapuolella on. Harva asia aiheuttaa enemmän epäluottamusta vuokrasuhteeseen, kun aiheettomasti, tai laittomasti tehty vaatimus.

Suurin osa kiista-asiaoista saadaan sovittua ilman ulkopuolista apua yksinkertaisesti vetoamalla olemassa olevaan säädäntöön, vuokraukseen liittyvissä kiista-asioissa on usein melko selkeää kumpi osapuoli on oikeassa ja kumpi väärässä. Vaikeimpia tilanteita ovat ne, jossa jompikumpi osapuoli laiminlyö velvollisuuksiaan tietoisesti, sillä kyseessä on tällöin tahallinen loukkaus toisen osapuolen oikeuksia kohtaan.

Ulkopuolinen apu saattaa tulla kyseeseen vaikeimmissa tilanteissa, joissa osapuolet eivät pääse sopuun, tai on lainsäädännöllisesti epäselvää, miten tilanteessa tulisi toimia. Apua löytyy monessa muodossa, mutta oikeustoimilla uhkaaminen heti alkuun voi tuntua toisesta osapuolesta provosoivalta ja saattaa täten tuhota mahdollisuuden ystävälliseen sovitteluun. Tämän mahdollisuuden väläyttämistä kannattaa viivyttää vasta siihen vaiheeseen, kun on selvää, ettei yksimielisyyttä ole syntynyt, tai tilanteisiin, joissa on ilmiselvää, että laiminlyöminen on tietoista ja tahallista.

Asunnon kuluminen

Vaikka laki on suhteellisen selkeä siitä, millaista kulumista asunnossa sallitaan, asunnon kuluminen on suurimpia yksittäisiä kiistanaiheita vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Nyrkkisääntö on se, että normaalia elämästä aiheutuvaa kulumista ei voida asettaa vuokralaisen vastuulle, mutta näin ei ole tahallisen, tai huolimattomuudesta johtuvan kulumisen kohdalla. Esimerkiksi huonekalujen lattiaan jättämät painaumat ovat normaalia kulumista, kun taas huonekalujen siirtelystä aiheutuvat naarmut eivät.

Suurin murheenkryyni on vuokralaisen vastuulla olevat lapset ja eläimet. Lapsiperheissä toki tiedetään, että lasten kanssa syntyy välillä sotkua, mutta vuokrasuhteessa lasten piirtämät seinät lasketaan tahalliseksi vahingoksi. Myös lemmikkien omistajat saattavat ajatella tietyn vahingon kuuluvan asiaan, mutta joutuvat kyllä korvaamaan asunnossa asuvien, tai vierailevien eläinten aiheuttamat tuhot.

Tupakointi on vähentynyt Suomessa huomattavasti viime vuosien aikana ja sisätupakointi on ollut poissa muodista jo 80-luvulta lähtien, mutta tupakka voi myös koitua kiistaksi. Jos tupakointi ei ole vuokrasopimuksessa kielletty, saa asunnossa olla aistittavaa tupakanhajua, mutta seinille aiheutuneet nikotiinivahingot lasketaan tahalliseksi, tai huolimattomuudesta johtuneeksi vahingoksi. Lue lisää vuokravakuuden vähentämisestä täällä

Vuokrasuhteen päättyminen

Vuokrasuhteen voi päättä kahdella eri tavalla, joko purkamalla, tai irtisanomalla. Irtisanominen on tavanomainen vuokrasopimuksen päättötapa, jossa jompikumpi osapuoli irtisanoo voimassa olevan vuokrasopimuksen. Joskus irtisanominen aiheuttaa kiistatilanteen, vaikka asiassa ei periaatteessa ole mitään epäselvää, mikäli irtisanominen on tehty määräaikaisessa vuokrasopimuksessa ja irtisanomisajan puitteissa.
Vuokrasopimuksen purkaminen taas vaatii lain vaatiman purkuperusteen, jonka jälkeen purkamisilmoitus tulee saattaa asianomaiselle tiedoksi. Yleisin purkuperuste on maksamattomat vuokrat.

Vuokran korotus ja lasku

Vuokran korotus aiheuttaa joskus harmaita hiuksia vuokralaiselle, varsinkin jos asunnon vuokra lähentelee jo henkilökohtaista kipurajaa. Vuokran nostaminen on kuitenkin täysin tavallinen toimenpide ja sitä saa nostaa sopimuksessa sallitun tavan mukaan.

Vuokran alennukselle on myös joskus tarvetta. Tähän liittyy käytännössä jokin asumisen laatuun liittyvä tilapäinen ongelma, kuten esimerkiksi asunnossa, tai kiinteistössä suoritettava remontti.

Voit lukea vuokran tarkistuksesta enemmän täällä

Kenen puoleen kääntyä?

Kiistoissa, joissa tarvitaan ulkopuolista apua voidaan turvautua muutaman eri tahon puoleen.

Kuluttajariitalautakunta on asiantuntijaelin, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Lautakunta on riipoumaton ja puolueeton elin, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti ratkoa riitatilanteita. Lautakunta plavelee sekä palvelun tarjoajaa, että kuluttajaa.

Moni ei tule ajatelleeksi kuluttajariitalautakuntaa oleellisena vuokraustoimintaan, mutta kyseessä on toiminta, jossa vuokranataja tarjoaa palvelua vuokralaisella, joten vuokralainen on tällöin palvelun kuluttaja. Asunnon vuokraukseen liittyvät asiat on sisällytetty kuluttajariitalautakunnan toimialaan vuodesta 2007 asti lautakunnan uudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja valitusprosessista ja sen eri vaiheista löydän suoraan lautakunnan kotisivuilta.

Kuluttajaneuvonta on taho, joka antaa maksutonta neuvontaa riitatilanteisiin. Neuvontaan suositellaan ottamaan yhteyttä ennen ratkaisupyynnön esittämistä lautakunnalle. Näin varmistutaan, onko kyseessä todella ratkaisematon kiistatilanne, tai onko asiassa todellisuudessa toimittu säädösten vastaisesti. Neuvontaan voi aina ottaa yhteyttä, mikäli vasta epäilisit, että jossakin tilanteessa on toimittu väärin.

Neuvontaa tarjoavat myös monet muut tahot, kuten erilaiset vuokralaisten ja vuokranantajien liitot ja yhdistykset.

Muistettavaa

Kiistoja ei aina voi välttää ja mikäli harjoitat vuokraustoimintaa useita vuosia, joudut ennen pitkää todennäköisesti kiistatilanteeseen. Nämä asiat on hyvä pitää mielessä:

  • Suurin osa kiistatilanteista voidaan välttää pysymällä kartalla lainsäädännöstä ja kummankin osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista
  • Suurin osa kiistaoista voidaan myös ratkaista suht helposti vetoamalla lakiin, tai yleisiin käytäntöihin
  • Raha ja korvausvelvollisuudet, sekä niihin liittyvät tulkinnat ovat suurin yksittäinen kiistan aihe
  • Voit aina kääntyä ulkopuolisen avun puoleen, mutta tämän mahdollisuuden esille ottaminen kannattaa tehdä tyylikkäästi, sillä vastapuoli saattaa kokea sen joko uhkauksena, tai provokaationa.
  • Omat oikeutensa tulee silti muistaa ja puoliaan pitää. Joskus ulkopuoliselta avulta ei voida välttyä

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON