Vuokralaisen takuuvuokra

Vuokravakuuden maksaminen kuuluu asunnon vuokraamisen peruskäytäntöihin. Vaikka vuokralainen vaikuttaakin luotettavalta, vuokravakuus saattaa säästää sinut mahdollisilta lisäkuluilta. Tässä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää.

Mikä on vuokravakuus ja sen oikea määrä?

Vuokravakuus, eli takuuvuokra on rahasumma, joka pyydetään vuokralaiselta ennen asuntoon muuttoa. Vakuus toimii vuokranantajan suojana, jos asunto, tai sen kalusteet, vahingoittuvat vuokrasuhteen aikana. Vuokravakuudesta vähennetään myös mahdolliset maksamattomat vuokrat, tai muut sopimukseen kuuluvat maksamattomat laskut. Takuuvuokran määrä on yleensä yhden, tai kahden kuukauden vuokramäärää vastaava summa. Voit Suomen lain mukaan pyytää enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan takuuvuokran. Kuitenkin, jos asunnolle on aiheutuu tätä suurempia korvauksia vaativaa vahinkoa, on vuokranantajalla oikeus periä erillisiä korvauksia vuokralaiselta. Vuokralainen kannattaa myös velvoittaa ottamaan kattava kotivakuutus.

Milloin vuokravakuus maksetaan?

Vuokravakuus maksetaan yleensä samalla, kun vuokralainen allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Usein vuokralaiselle luovutetaan asunnon avaimet vasta, kun vuokravakuus on maksettu. Vuokrasuhteen alkaessa asunnon mahdollisista vioista kannattaa tehdä tarkastus vuokralaisen läsnäollessa. Usein vuokrasopimuksessa mainitaan, että asunto luovutetaan takaisin samassa kunnossa, jossa se on ollut vuokraushetkellä. Tällöin määritellään, mitkä viat asunnossa on havaittu jo ennen vuokralaisen muuttamista asuntoon. Jos asunnosta löytyy vikoja, tulee ne kirjata selkeästi ylös ja mieluiten ottaa valokuvia todisteeksi, sekä sopia mahdollisesta korjauksesta. Tarkastuksesta tulee tehdä vikalista, jonka allekirjoittaa sekä vuokralainen, että vuokranantaja. Näin vältytään kiistoista siitä, mikä asunnon kunto on ollut vuokraushetkellä. Joskus asunnon vikojen ilmenemiseen saataa mennä muutama päivä. Näin saataa käydä esimerkiksi kodinkoneiden toimintaan liittyvien ongelmien kanssa. Tällöin vuokralaisen tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemistaan vioista.

Onko vuokravakuuden maksaminen pakollista?

Lyhyesti sanottuna, ei ole. Kuitenkin vakuuden pyytäminen on on suositeltavaa. Vuokravakuus toimii turvanasi tilanteissa, joissa kiinteistölle, tai sen irtaimistolle aiheutuu vahinkoja, tai vuokranmaksun kanssa on ongelmia. Vakuuden, tai sen osan pidättäminen on huomattavasti helpompaa, kuin rahan karhuaminen vuokralaiselta jälkikäteen.

Miten vuokravakuus maksetaan?

Voit sopia vuokravakuuden maksusta itse vuokralaisen kanssa. Helpoin tapa hoitaa vuokravakuuden masaminen on tilisiirto suoraan omalle tilillesi. Vaikka rahat päätyisivät henkilökohtaiselle tilillesi, huomaathan silti, että kyseessä on sopimuksella vahvistettu vakuus, jonka sinun tulee pystyä maksamaan viipymättä takaisin vuokrasuhteen päättyessä. Vaihtoehtona on myös erillisen vakuustilin avaaminen. Vakuustili avataan yleensä vuokralaisen nimellä, mutta ilman nosto-oikeutta tilille. Vuokrasuhteen päättyessä tili lakkautetaan ja vuokranantajan luvalla varat palautetaan takaisin vuokralaiselle. Tämä lisää luottamusta sopimuksen osapuolien välillä, sillä vuokralainen voi olla varma, ettei varoja tulla käyttämään hänen tietämättään.

Kuinka välttää kiistat vuokralaisen kanssa?

Paras keino välttää ongelmien synty, on asunnon kunnon tarkastaminen yhdessä vuokralaisen kanssa ennen muuttoa. On myös hyvä kerrata mikä kuuluu vuokralaisen, ja mikä vuokranantajan vastuulle.
Asunnon normaalia kulumista ei voi välttää ja siitä aiheutuvat kulut ovat aina vuokranantajan vastuulla. Normaali kuluminen riippuu tietysti määritelmästä, mutta aiheesta löytyy runsaasti ohjeita ja ennakkotapauksia. Esimerkiksi sohvan, tai sängyn jalkojen lattiaan jättämät painaumat lasketaan normaaliksi kulumiseksi. Esimerkiksi huonekalujen raahaamisesta, tai esineen pudottamisesta aiheutuneet jäljet taas katsotaan huolimattomuudesta johtuneiksi vahingoiksi, jolloin ne kuuluvat vuokralaisen korvattavaksi. Varsinkin kalustettujen asuntojen kohdalla tulee ottaa huomioon kalusteiden normaali käyttöikä: mikään kaluste, tai kodinkone ei kestä säännöllisessä käytössä ikuisesti. Vain tahallisesta huolimattomuudesta, tai ylläpidon laiminlyönnistä johtuvat vauriot jäävät siis vuokralaisen korvattaviksi.

Hyvä tietää

Nämä ovat asioita, joista olet oikeutettu korvaukseen:

  • Varastetut tai kadonneet esineet
  • Suorat vauriot kiinteistölle ja sen kalusteille
  • Maksamattomat vuokrat vuokrasuhteen loppuessa
  • Maksamattomat muut laskut vuokrasuhteen lopuessa
  • Epäsuorat vauriot johtuen huolimattomuudesta ja ylläpidon laiminlyönnistä
  • Siivouksen laiminlyönti
  • Kunnossapidon laiminlyönti, esim. vuokralaisen omassa käytössä oleva piha-alue
  • Kiinteistöön jätetyt ylimääräiset tavarat vuokrasuhteen loppuessa
  • Kadonneet tai palauttamattomat avaimet/vaihdetut lukot

Miten vuokravakuuden palauttamisessa menetellään?

Jos asunnon lopputarkastuksessa ilmenee vikoja, joita ei voi perustella normaalilla kulumisella, tulee tästä tehdä vuokralaiselle selvitys, jossa vuokranantaja perustelee miksi palautettavasta vakuudesta vähennetään osa. Vuokravakuuden palauttamisen ajankohdasta ei ole olemassa tarkkaa lakisääteistä ohjetta, mutta jos vikoja ei löydy, eikä maksuja ole rästissä, tulee summa palautaa vuokralaiselle viipymättä. Joskus vahinkojen todellisen hinnan selvittämiseen kuluu aikaa, mutta näissäkin tilanteissa vakuus tulisi palauttaa n. 7-14 päivän kuluessa. Muistathan, että vuokralainen voi tarvittaessa periä vakuudestaan korkoa, mikäli vuokravakuuden maksaminen takaisin on viivästynyt.

Yhteenveto

Vuokravakuus toimii vuokranantajan turvana. Vakuus ei saa ylittää kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa määrää, joten pidä tämä mielessä kalustaessa ja jättäessäsi tavaroita asuntoon. Asunnon kunto tulisi tarkastaa ennen vuokrasuhteen alkua ja sen päättyessä. Näin vältytään suurimmilta kiistatilanteilta.
Asunnon normaali kuluminen on vuokranantajan vastuulla. Tästä aiheutuvat lisäkulut tulisi ottaa huomioon sopivaa vuokramäärää miettiessä. Vuokrasuhteen päätyttyä ja palautettavan summan selvittyä, vuokravakuus tulee paulauttaa vuokralaiselle viipymättä.

Les commentaires sont fermés.

Tutustu meidän online property management-ohjelmisto ja liity suuri vuokranantaja yhteisön. Yksinkertainen, mutta tehokas työkalu käyttävät tuhannet vuokranantajat!

HANKI TILI    MAKSUTON